Lọc

Kích thước

  • 1200 x600 (26)

Màu sắc

  • đen (26)

Thương hiệu

  • Hòa Phát (26)

Chất liệu

  • Gỗ công nghiệp MFC (20)
  • Sắt sơn tĩnh điện (6)

Giá bán

Bàn ghế học sinh tiểu học

Bàn ghế học sinh tiểu học

Tất cả Bàn ghế học sinh tiểu học

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28B-3

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28B-3

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28B-3
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28B-3 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W800 x D500 x H530-680 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS25G-GHS25G

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS25G-GHS25G

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS25G-GHS25G
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS25G-GHS25G thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước:  W800 x D500 x H690 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS115-GHS115

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS115-GHS115

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS115-GHS115
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS115-GHS115 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W600 x D500 x H570-750 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-2

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-2

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-2
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-2 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W800 x D500 x H590-740 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS107-3

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS107-3

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS107-3
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS107-3 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W600 x D400 x H540 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG101B-GMG101B

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG101B-GMG101B

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BMG101B-GMG101B
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG101B-GMG101B thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W900 x D450 x H500 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS110

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS110

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS110
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS110 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W1200 x D900 x H510 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG102B-GMG102B

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG102B-GMG102B

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BMG102B-GMG102B
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG102B-GMG102B thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W900 x D450 x H500 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS29B-4

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS29B-4

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS29B-4
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28C-3

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28C-3

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28C-3
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28C-3 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W800 x D500 x H835-985 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS302

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS302

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS302
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS302 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W836 x D500 x H1050 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-3

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-3

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-3
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-3 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W800 x D500 x H590-740 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BBT102

Bàn ghế học sinh tiểu học BBT102

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BBT102
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BBT102 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W1100 x D803 x H330-550-550 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28-1

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28-1

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28-1
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28-1 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W700 x D450 x H630 – 680 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG104B-GMG104B

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG104B-GMG104B

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BMG104B-GMG104B
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BMG104B-GMG104B thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W900 x D450 x H500 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-1-GHS20-1

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-1-GHS20-1

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-1-GHS20-1
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-1-GHS20-1 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W800 x D500 x H590-740 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS03-1-GHS03-1

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS03-1-GHS03-1

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS03-1-GHS03-1
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS03-1-GHS03-1 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W700 x D450 x H650–730 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS26C-1

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS26C-1

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS26C-1
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS26C-1 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và gia đình.

Kích thước: W1100 x D628 x H590-830-980-1230 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS29B-3-GHS29B-3

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS29B-3-GHS29B-3

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS29B-3-GHS29B-3
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS29B-3-GHS29B-3 thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và sử dụng đại trà tại các hộ gia đình. 

Kích thước: đang cập nhật

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS107HP-GHS107HP

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS107HP-GHS107HP

Giá bán : Liên hệ
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS107HP-GHS107HP
Giá bán : Giá bán : Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS107HP-GHS107HP thuộc dòng sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát mang đến sự thoải mái và hiệu quả trong học tập cho các bé từ các trường mần non, trường cấp 1 và sử dụng đại trà tại các hộ gia đình. 

Kích thước: W600 x D400 x H540 mm

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS106, GHS106

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS106, GHS106

10.000
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS106, GHS106
Giá bán : 10.000
Thương hiệu : Hòa Phát
Xuất xứ : Việt Nam
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-4

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-4

10.000
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS20-4
Giá bán : 10.000
Thương hiệu : Hòa Phát
Xuất xứ : Việt Nam
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28-3, GHS28-3

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28-3, GHS28-3

10.000
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS28-3, GHS28-3
Giá bán : 10.000
Thương hiệu : Hòa Phát
Xuất xứ : Việt Nam
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS106-2, GHS106-2

Bàn ghế học sinh tiểu học BHS106-2, GHS106-2

10.000
Bàn ghế học sinh tiểu học BHS106-2, GHS106-2
Giá bán : 10.000
Thương hiệu : Hòa Phát
Xuất xứ : Việt Nam
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Sản phẩm tương tự

Bàn ghế học sinh tiểu học Hoà Phát là sản phẩm chuyên dùng cho học sinh tại các trường tiểu học hoặc sử dụng khi học tập tại nhà. Đây là kiểu bàn ghế thiết kế rời nhau nhưng đồng điệu về màu sắc, chất liệu. Mặt bàn có kích thước lớn, có hộc bàn đựng đồ.

Sản phẩm bàn ghế học sinh tiểu học được làm từ chất liệu gỗ MDF sơn PU, gỗ công nghiệp Melamine hoặc gỗ tự nhiên. Khung bàn chân thép, sơn tĩnh điện sang trọng, hiện đại. Đặc biệt, chân bàn có lớp bọc nhựa, tăng khả năng chịu lực và giảm ma sát với mặt sàn.

Loại bàn học sinh này có chiều cao bàn và ghế thiết kế phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học. Bên cạnh đó, ghế có tựa lưng lớn, giúp học sinh thoải mái tối đa khi ngồi học.

Hiện nay, Nội thất Nogi cung cấp nhiều loại bàn ghế trường học - bàn ghế học sinh tiểu học. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng.


 

Xem thêm
Khách hàng & đối tác

Nogi tự hào trở thành đổi tác chiến lược, đồng hành của sự phát triển hơn 10.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, kiến tạo không gian văn phòng làm việc sang trọng & đẳng cấp trong 10 năm qua
0779280393
zalo icon